Bình Dương - Địa Phương Dy Nhất Của Việt Nam Lần Thứ 3 Liên Tiếp Được ICF Vinh Danh

Trong khuôn khổ Hội thảo Smart21 của Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) diễn ra từ ngày 22 đến 24-2-2021 do thành phố Maple Ridge và thị trấn Langley, British Columbia, Canada phối hợp tổ chức, kết nối trực tuyến đến trụ sở chính của ICF tại TP.New York (Hoa Kỳ) và các thành phố khác trên thế giới. Rạng sáng 25-2 (giờ Việt Nam) ICF đã công bố danh sách 21 thành phố, khu vực có chiến lược phát triển thành phố thông minh (TPTM) tiêu biểu trên thế giới.

Bình Dương là địa phương duy nhất của Việt Nam lần thứ 3 liên tiếp được vinh danh trong danh sách 21 thành phố, khu vực có chiến lược phát triển thành phố thông minh (TPTM) tiêu biểu trên thế giới
Bình Dương là địa phương duy nhất của Việt Nam lần thứ 3 liên tiếp được vinh danh trong danh sách 21 thành phố, khu vực có chiến lược phát triển thành phố thông minh (TPTM) tiêu biểu trên thế giới

Đây là lần thứ 3 liên tiếp Bình Dương được bình chọn là một trong 21 thành phố, khu vực có chiến lược phát triển TPTM tiêu biểu của thế giới. Trước đó, tháng 10-2018, Bình Dương là địa phương đầu tiên ở Việt Nam đạt được Smart21 và chính thức trở thành thành viên của ICF. Tháng 10-2019, Bình Dương lần thứ hai liên tiếp được vinh danh là một trong các đô thị có chiến lược phát triển thành phố thông minh tiêu biểu của thế giới.

ICF là diễn đàn toàn cầu, có sự tham gia hơn 180 thành viên là các đô thị thông minh thịnh vượng khắp thế giới. Bộ tiêu chí của ICF là một hệ thống các câu hỏi rất sáng tạo cả định lượng và định tính, được tập trung vào các nhóm tiêu chí lớn mang tính nền tảng giúp cho các cộng đồng có thể “đo lường” được “sự thông minh” của chính mình, dựa vào đó có những định hướng phát triển, cải thiện chất lượng dịch vụ cộng đồng, huy động lực lượng tham gia và tranh thủ sự ủng hộ của toàn khu vực. Việc đạt được yêu cầu của bộ tiêu chí là điều kiện bắt buộc để có thể chính thức trở thành thành viên của mạng lưới ICF.

Kết quả này cũng góp phần nâng tầm Bình Dương lên một vị thế mới trên trường quốc tế; mở ra cơ hội hợp tác trao đổi kinh nghiệm với mạng lưới hơn 180 TPTM thịnh vượng khắp thế giới của ICF; củng cố và gia tăng niềm tin cho nhà đầu tư, doanh nghiệp, bứt phá trong thu hút đầu tư nước ngoài giai đoạn mới, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, các viện trường trên thế giới; đồng thời là nền tảng cho phát triển thương mại - dịch vụ, sản xuất công nghệ cao trong tương lai.

Nguồn: Cao Tường