THÀNH PHỐ THUẬN AN ĐẨY MẠNH CHỈNH TRANG ĐÔ THỊ

Parkview Apartment Bình Dương - Căn hộ với mức giá không thể nào rẻ hơn

Thành phố Thuân An: Nhiều lợi thế - tiềm năng

Thành phố Thuân An: Nỗ lực chỉnh trang đô thị 

Theo chương tình phát triển đô thị Thuận An, có 7 khu vực được phê duyệt phát triển đô thị 

01. Khu đô thị  (TOD) Thuận Giao: 31ha

02. Khu đô thị (TOD) An Phú: 9ha

03. Khu dân cư Gò Chai phường Bình Hòa: 40ha

04. Khu đô thị dịch vụ Areco phường Lái Thiêu: 25ha

05. Khu dịch vụ nhà ở sân Golf Sông Bé: 8ha

06. Khu dân cư Vĩnh Phú I (giai đoạn 2)

07. Khu dân cư thương mại Bình Quới phường Bình chuẩn: 34.48 ha