PHÂN BIỆT DIỆN TÍCH THÔNG THỦY - DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG CĂN HỘ CHUNG CƯ

phan-biet-dien-tich-thong-thuy-dien-tich-tim-tuong

Diện tích tim tường (diện tích sàn xây dựng) là cách tính diện tích đo từ tâm tường ở trung tâm căn hộ. Diện tích tim tường được tính bao gồm tường bao ngôi nhà, tường phân chia các căn hộ, diện tích sàn có cột, hộp kỹ thuật nằm bên trong căn hộ.
  • Diện tích tim tường = Diện tích tường ngăn phòng + diện tích ban công, logia + diện tích để ở
Diện tích thông thủy (diện tích sử dụng căn hộ ) là cách tính diện tích căn hộ đo theo những nơi nước được lan tỏa. Bao gồm cả phần diện tích tường ngăn các phòng bên trong căn hộ và diện tích logia hay ban công – nếu có – gắn liền với căn hộ đó. Diện tích thông thủy sẽ không tính tường bao quanh ngôi nhà, tường phân chia các căn hộ diện tích sàn có cột và hộp kỹ thuật nằm bên trong căn hộ.
  • Diện tích thông thủy = {Diện tích tường ngăn phòng + diện tích ban công, logia + diện tích ở} – {Diện tích tường bao quanh + tường phân chia căn hộ + diện tích sàn có cột + hộp kĩ thuật}